ORGANIZOVÁNÍ

Při organizaci pobytů neposkytujeme klientům služby cestovních kanceláří, tudíž nezasíláme žádný voucher, nezajišťujeme dopravu, stravu, ani pojištění či lékařskou péči. Jedinou službu cestovního ruchu, kterou ze zákona poskytujeme, je zprostředkování ubytování, a to vždy od soboty do soboty. Ubytování v areálu Vadaš pouze zprostředkováváme, ale nevlastníme. Za kvalitu každého typu ubytování zodpovídá jeho majitel, konkrétně pak společnost Vadaš s.r.o. a společnost El Paso s.r.o., kterým nabízené ubytování patří. Uzavřenými smlouvami jsme vázáni jen na toto ubytování a jiné ubytování v areálu termálního koupaliště Vadaš nemůžeme našim klientům zprostředkovat.

V systému objednávek pro Štúrovo lze objednat a zaplatit vždy jen celý určitý typ ubytování, ve kterém si pak ten, kdo jej zaplatil, sám rozhoduje o svých spolubydlících. Proto také nemůžeme zprostředkovat ubytování jednotlivcům a přidávat je k cizím lidem. Při obsazování nasmlouvaných ubytovacích kapacit nejdříve obsazujeme ubytování již tradičně velkými skupinami s vlastní dopravou, potom menšími skupinami cestujícími hromadně vlakem, a teprve pak jednotlivými skupinkami známých či přátel, nebo dvojicemi. Nově koncipovanou V.I.P. kartou, zaručující našim klientům výhody, mohou být vybaveny jen osoby z námi vyhotovených seznamů, které předem zasíláme recepcím do Štúrova. Systém uzavřených smluv nám poskytuje výhody, pro které jsou námi organizované pobyty velmi žádané a zájemců o rekondiční pobyt je už tolik, že
nemůžeme všechny uspokojit.

V případě dvojic a malých skupinek známých či přátel, pokud chtějí mít jistotu, že se mohou některých z turnusů zúčastnit, nám tedy nezbývá než jim doporučit, aby se spojili s některou z velkých skupin, pro které je většina ubytování u plánovaných pobytů rezervována.

V případě využití zdravotního cvičení pod vedením pozvaných cvičitelů je toto cvičení zdarma a je plně v kompetenci jednotlivých lektorů. Dle vyjádření zdravotních pojišťoven na toto cvičení žádná z nich nepřispívá. Nemůžeme tak ani vystavovat potvrzení, na základě kterého by se klient dožadoval příspěvku od své zdravotní pojišťovny. Neboť v případě pobytů na koupališti Vadaš se nejedná o pobyt v lázních.

Pro ubytování v komplexu Vadaš platí nové smluvní podmínky, které musíme dodržovat. Tyto se pak týkají především těch klientů, kteří nepatří do největších skupin, organizovaných jejich vedoucími. V den odjezdu jsou všichni povinni vyklidit ubytovací prostory do 9.00 hod., v den nástupu se mohou ubytovat nejdříve od 15.00 hod., při dřívějším příjezdu nemohou dostat čipovou kartu a tedy ani vstupovat na koupaliště. Dle nových pravidel děti ve věku do 6 let bez nároku na lůžko ve všech typech nabízeného ubytování na našich turnusech již bydlí zdarma ! Děti od 6 let mají buď klasické lůžko, nebo možnost jedné přistýlky, kterou si musí zájemce uhradit sám, a to v recepci dle platného ceníku Vadaš ihned při nástupu. Případné přistýlky pak na našich turnusech nejsou určeny dospělým klientům, ale jenom dětem do 15 let. Do Závazné přihlášky pak ovšem musí být uvedeny i všechny údaje ubytovávaného dítěte.

Neboť čipovou V.I.P. kartu může při příjezdu obdržet jen účastník pobytu, který včas a řádně vyplnil naši Závaznou objednávku a jehož všechny údaje jsou při jeho příjezdu již v počítačových seznamech zdejší recepce. Ubytovány tedy mohou být jen ty osoby, které jsou předem včas a řádně přihlášeny. V každém typu ubytování může být ubytováno jen tolik dospělých osob, kolik lůžek je uvedeno v dané kapacitě z ceníku ! Nový systém našich čipových karet není v recepcích vázán na vybírání záloh, což urychluje vybavení ubytování. Zapůjčenou čipovou V.I.P. kartu je pak každý z účastníků pobytu povinen při ukončení pobytu vrátit zástupci Cestovní agentury EL PASO Bohemia, nebo vedoucím skupin. Účastníci námi organizovaných pobytů se mohou nadále zdarma zúčastnit zdravotního a rekondičního cvičení v režii kvalifikovaných lektorů.

Konkrétně vždy 60 minut před snídaní (30 minut na suchu, 30 minut ve vodě), k tomu pak během dne ještě některého z hodinových bloků v tělocvičně u lektora, který zájemcům o cvičení nejvíce vyhovuje. Celkem tedy jsou každému k dispozici 2 hodiny cvičení denně. Je pravda, že koupání ve zdejší teplé, mineralizované vodě spolu se zdravotním cvičením má blahodárný vliv na pohybový aparát. Zde je však třeba si uvědomit, že cvičení delší než 2 hodiny denně nejenže nebude nikomu pomáhat, ale může mu nakonec i škodit. V minulých letech se mezi účastníky našich pobytů začali objevovat klienti, kteří zneužívali toho, že je zde cvičení zadarmo. Přepínali své síly na více hodinách, čímž se u nich pak objevovaly různé zdravotní potíže. Vzhledem k tomu, že cestovní agentura nezajišťuje žádnou zdravotní péči, tedy ani dohled lékařů, musíme takovýmto situacím napříště předcházet.

Adresa

ELPASO BOHEMIA s.r.o.
Varšavská 715/36
Vinohrady 120 00 Praha 2
IČ: 041 83 916 

Telefón
  • 737 915 878