PŘEDPISY VYDÁVANÉ NA SLOVENSKU SI KAŽDÝ SLEDUJE SÁM

 

Počítejte raději s tím, že i pro naše rekondiční pobyty 2022

budou opět na Vadaši vyžadovat certifikáty o bezinfekčnosti.

Úvod

JIŽNÍ SLOVENSKO - ŠTÚROVO

klikněte pro detail

Štúrovo je centrem jižního regionu Slovenska. Rozkládá se na levém břehu Dunaje, na nejjižnějším a nejteplejším cípu Podunajské nížiny. Severovýchodně od města se vypínají Kováčovské kopce, strmé skály vulkanického původu. Nejvyšším místem této unikátní přírodní rezervace je 395 m vysoký vrch Burda. V římských dobách stál na území dnešního Štúrova při Dunaji vojenský tábor Anavum, roku 1241 zde byla vybudována pevnost s kolovou hradbou, nazývaná Parkán. Během jeho dlouhé a bouřlivé historie se název města měnil celkem 25 krát. Po ukončení turecké okupace se roku 1683 město stává svobodným jako Parkán, ale od roku 1948 je známe jako Štúrovo. Na protějším břehu Dunaje se rozkládá město Ostřihom, korunovační město uherských králů z rodu Arpádovců, jehož proslulá bazilika spolu s hradem tvoří nezapomenutelnou dominantu celého kraje. Od 11. října 2001 spojuje Ostřihom se Štúrovem rekonstruovaný most Marie Valérie, který slouží jako hraniční přechod.

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VADAŠ

klikněte pro detail

Na námi organizovaných rekondičních pobytech zdravotní a rekondiční cvičení klientům poskytuje tým kvalifikovaných lektorů (na každém turnusu vždy čtyři lektoři). Konkrétně se jedná o ranní cvičení v termální vodě a rozcvičku na suchu, během dne pak dle vlastního výběru hodinové bloky zdravotního a rekondičního cvičení v tělocvičně. Kombinace termální vody na koupališti a zdravotního cvičení má pak příznivý vliv na pohybový aparát nejen u seniorů. Takováto kombinace pohybu ve vodě a správně vedeného cvičení na karimatkách působí blahodárně i na bolavá záda mladších účastníků našich pobytů, ve svém zaměstnání zpravidla vysedávajících u počítače.

Při organizaci pobytů neposkytujeme klientům služby cestovních kanceláří, tudíž nezasíláme žádný voucher, nezajišťujeme dopravu, stravu, ani pojištění či lékařskou péči. Jedinou službu cestovního ruchu, kterou ze zákona poskytujeme, je zprostředkování ubytování, a to vždy od soboty do soboty. Ubytování v areálu Vadaš pouze zprostředkováváme, ale nevlastníme. Za kvalitu každého typu ubytování zodpovídá jeho majitel, konkrétně pak společnost Vadaš s.r.o. a společnost El Paso s.r.o., kterým nabízené ubytování patří. Uzavřenými smlouvami jsme vázáni jen na toto ubytování a jiné ubytování v areálu termálního koupaliště Vadaš nemůžeme našim klientům zprostředkovat.

V systému objednávek pro Štúrovo lze objednat a zaplatit vždy jen celý určitý typ ubytování, ve kterém si pak ten, kdo jej zaplatil, sám rozhoduje o svých spolubydlících. Proto také nemůžeme zprostředkovat ubytování jednotlivcům a přidávat je k cizím lidem. Při obsazování nasmlouvaných ubytovacích kapacit nejdříve obsazujeme ubytování již tradičně velkými skupinami s vlastní dopravou, potom menšími skupinami cestujícími hromadně vlakem, a teprve pak jednotlivými skupinkami známých či přátel, nebo dvojicemi. Nově koncipovanou V.I.P. kartou, zaručující našim klientům výhody, mohou být vybaveny jen osoby z námi vyhotovených seznamů, které předem zasíláme recepcím do Štúrova. Systém uzavřených smluv nám poskytuje výhody, pro které jsou námi organizované pobyty velmi žádané a zájemců o rekondiční pobyt je už tolik, že nemůžeme všechny uspokojit. V případě dvojic a malých skupinek známých či přátel, pokud chtějí mít jistotu, že se mohou některých z turnusů zúčastnit, nám tedy nezbývá než jim doporučit, aby se spojili s některou z velkých skupin, pro které je většina ubytování u plánovaných pobytů rezervována.V případě využití zdravotního cvičení pod vedením pozvaných cvičitelů je toto cvičení zdarma a je plně v kompetenci jednotlivých lektorů. Dle vyjádření zdravotních pojišťoven na toto cvičení žádná z nich nepřispívá. Nemůžeme tak ani vystavovat potvrzení, na základě kterého by se klient dožadoval příspěvku od své zdravotní pojišťovny. Neboť v případě pobytů na koupališti Vadaš se nejedná o pobyt v lázních.

Pro ubytování v komplexu Vadaš platí nové smluvní podmínky, které musíme dodržovat. Tyto se pak týkají především těch klientů, kteří nepatří do největších skupin, organizovaných jejich vedoucími. V den odjezdu jsou všichni povinni vyklidit ubytovací prostory do 9.00 hod., v den nástupu se mohou ubytovat nejdříve od 15.00 hod., při dřívějším příjezdu nemohou dostat čipovou kartu a tedy ani vstupovat na koupaliště. Dle nových pravidel děti ve věku do 6 let bez nároku na lůžko ve všech typech nabízeného ubytování na našich turnusech již bydlí zdarma ! Děti od 6 let mají buď klasické lůžko, nebo možnost jedné přistýlky, kterou si musí zájemce uhradit sám, a to v recepci dle platného ceníku Vadaš ihned při nástupu. Případné přistýlky pak na našich turnusech nejsou určeny dospělým klientům, ale jenom dětem do 15 let. Do Závazné přihlášky pak ovšem musí být uvedeny i všechny údaje ubytovávaného dítěte. Neboť čipovou V.I.P. kartu může při příjezdu obdržet jen účastník pobytu, který včas a řádně vyplnil naši Závaznou objednávku a jehož všechny údaje jsou při jeho příjezdu již v počítačových seznamech zdejší recepce. Ubytovány tedy mohou být jen ty osoby, které jsou předem včas a řádně přihlášeny. V každém typu ubytování může být ubytováno jen tolik dospělých osob, kolik lůžek je uvedeno v dané kapacitě z ceníku ! Nový systém našich čipových karet není v recepcích vázán na vybírání záloh, což urychluje vybavení ubytování. Zapůjčenou čipovou V.I.P. kartu je pak každý z účastníků pobytu povinen při ukončení pobytu vrátit zástupci Cestovní agentury W, nebo vedoucím skupin.

Účastníci námi organizovaných pobytů se mohou nadále zdarma zúčastnit zdravotního a rekondičního cvičení v režii kvalifikovaných lektorů. Konkrétně vždy 60 minut před snídaní (30 minut na suchu, 30 minut ve vodě), k tomu pak během dne ještě některého z hodinových bloků v tělocvičně u lektora, který zájemcům o cvičení nejvíce vyhovuje. Celkem tedy jsou každému k dispozici 2 hodiny cvičení denně. Je pravda, že koupání ve zdejší teplé, mineralizované vodě spolu se zdravotním cvičením má blahodárný vliv na pohybový aparát. Zde je však třeba si uvědomit, že cvičení delší než 2 hodiny denně nejenže nebude nikomu pomáhat, ale může mu nakonec i škodit. V minulých letech se mezi účastníky našich pobytů začali objevovat klienti, kteří zneužívali toho, že je zde cvičení zadarmo. Přepínali své síly na více hodinách, čímž se u nich pak objevovaly různé zdravotní potíže. Vzhledem k tomu, že cestovní agentura nezajišťuje žádnou zdravotní péči, tedy ani dohled lékařů, musíme takovýmto situacím napříště předcházet.

Program

Cvičení a koupání v nekrytých bazénech s průzračnou termální vodou, cvičení na podložce, cvičení s měkkými míči (overbally) v příjemném prostředí nově rekonstruované tělocvičny v objektu, besedy a přednášky, pěší túry v okolí Štúrova s průvodcem, posezení u táboráku. Na cvičení je třeba si přivézt svoji podložku (karimatku) a svůj overball. Účast na programu je dobrovolná. Termální voda působí blahodárně na pohybové ústrojí.

Nabídka místních placených služeb

Krytý bazén, hlídané parkoviště, občerstvovací stánky, tenisové kurty, minigolf, bowling, masáže, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, rybolov, půjčovna loděk a šlapadel na jezeře, půjčovna kol a koloběžek, projížďka lodí po Dunaji, ochutnávka vín ve sklípcích zdejšího regionu, motovláček na ostřihomskou baziliku s průvodcem, fakultativní výlety Vyšegrad, Szentendre a noční Budapešť.

Spojení

Spojení do Štúrova je vlaky vyšší kvality přímé, pro seniory s velkou slevou. Odvoz od nádraží na recepce Vadaš zajišťuje místní taxislužba (za smluvní cenu), stanoviště taxi je přímo před východem z nádraží. Skupiny mají možnost si objednat u přepravce (nejpozději měsíc před nástupem) vlastní placený odvoz autobusem na Vadaš. V případě odvozu taxislužbou nezapomeňte nahlásit řidičům příslušnou recepci - pro ubytování LUX a EL PASO je třeba zajet na novou recepci v areálu Westend, nacházející se na ulici Nánanská cesta.