ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Objednávku si stáhněte, vytiskněte a vyplněnou ji zašlete v obálce na naši korespondenční adresu.

Objednávka Štúrovo ve formátu MS Word [ 42 kB ]
Objednávka Štúrovo ve formátu Adobe PDF [ 42 kB ]

PODMÍNKY PRO ÚČAST

    Před odesláním platby si vždy po internetu nebo telefonicky ověřte, zda jsou na Vámi požadovaný termín ještě volná místa! Po určení čísla ubytování ihned zašlete Závaznou objednávku v listinné formě s vlastnoručním podpisem v obálce obyčejnou poštou spolu s dokladem o provedení platby. Případnou fakturu pro zaměstnavatele vystavíme na základě řádné písemné firemní objednávky (podklad pro fakturaci), přiložené k objednávce. Faktury není možné vystavovat zpětně !
  • Platby převádějte bankovním příkazem na účet vedený pro aktivity Cestovní agentury W, s.r.o. u Komerční banky pod číslem 35-6740730217 / 0100. Jako variabilní symbol uvádějte termín nástupu. Kopii příkazu k úhradě zasílejte v obálce spolu se ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKOU na adresu Cestovní agentury W, s.r.o. V případě poštovních plateb užívejte výhradně poštovní poukázku, kterou se zasílá platba na náš účet.
  • Zájemci budou na jednotlivé turnusy zařazováni dle došlé objednávky s platbou. Došlou platbu si můžete ověřit telefonicky, nebo po internetu, neboť žádná potvrzení o příjmu pošty nebo platby nerozesíláme.
  • Telefonické dotazy od ledna do srpna vyřizujeme každou středu od 12.00 do 18.00 hod. na telefonu 274 860 173 a na mobilu 602 620 385 (SMS nelze považovat za řádnou komunikaci a nemůžeme na ně reagovat), v době našich aktivit na Slovensku pak pouze na našem slovenském mobilu: + 421 904 196 423. Na internetu najdete naše webové stránky: www.sturovo.cz, dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu: c.agenturaw@seznam.cz
  • Cestu do místa aktivity i zpět spolu se stravováním si každý účastník zařizuje samostatně a na vlastní náklady. Skupinám doporučujeme vyřídit si včas u přepravce slevy.
  • Účast na programu je dobrovolná. Pozvání lektorů je upřesňováno a měněno v průběhu přípravy aktivit podle jejich možností. V den nástupu je večer organizační schůzka, kde se všichni účastníci pobytu seznámí s lektory a časovým rozvrhem připravené nabídky programu a získají všechny potřebné informace k pobytu.
  • V případě Vámi rušeného pobytu můžete platbu převést na jiné osoby, které nastoupí za Vás. Pobyt je možné stornovat nejpozději 3 měsíce před nástupem (základní storno poplatek činí 10% z celé platby). Po tomto termínu při nevyužitém ubytování platba vždy propadá.
  • Pro účastníky aktivit neuzavírá Cestovní agentura W, s.r.o. žádné pojištění, ani neposkytuje a nezařizuje lékařskou péči. Při cestách na Slovensko si k cestovním dokladům vždy přibalte svůj EVROPSKÝ PRŮKAZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ.
  • Rozhodně nezapomeňte na podložku na cvičení (karimatku), bez které se při cvičení neobejdete, na měkký míč (overball) a také na dobrou náladu. Vaše spokojenost bude pro nás radostí a podnětem k pořádání dalších aktivit pro zdraví a pohodu.

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování jste Cestovní agentuře W, s.r.o., dali souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění. Proto si dovolujeme vás upozornit, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo požádat o vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.